Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Sledujte nás

... nenašli ste čo ste hľadali alebo potrebujete poradiť? kontaktujte nás na tel.čisle: 0949 569 151 alebo nám napíšte na autodielyplus@gmail.com ...


Činnosť webu je momentálne pozastavená až do odvolania, ĎAKUJEME zákazníkom za priazeň,  čoskoro sa rozhodneme aké budú ďalšie kroky.

Do odvolania nebude možné vytvoriť objednávku, stránka má len informatívny charakter

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Spracovaťeľom Vašich osobných údajov je
Ivan Prčina - AutodielyPlus Chočská 1537 / 19 02601 - Dolný Kubín ičo : 47208929 (ďaľej Spracovaťeľ).

Rozsah spracúvania osobných údajov:
- meno
- priezvisko
- adresa
- telefónne číslo
- email
- ip adresa


Spracovaťeľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
- plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb:
- dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom )
- ip adresa sa zaznamenáva pre odhlenie prípadných útokov a zablokovanie registrovaných uživateľov

Doby uchovávania osobných údajov :
- pri objednávke je to 2 roky (počas trvania záručnej lehoty výrobku)
- účtovné doklady 10 rokov
- zákaznícka podpora (doba nevyhnutná na jej poskytnutie)

Automatizované rozhodovania vrátane profilovania:
Spracovaťeľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva automatizované rozhodovanie a ani profilovanie.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas:
- máte právo žiadať, ako s Vašimi údajmi nakladáme
- máte právo svoje údaje meniť
- máte právo požiadať o ich vymazanie (cez svoje vytvorené konto alebo písomne alebo požiadať mailom info@autodielyplus.sk alebo telefonicky)
- máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
- máte právo na odvolanie súhlasu.

Spracovaťeľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR)
Bez poskytnutia osobných údajov , nie je možné uzavrieť zmluvu alebo poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu.
Údaje nebudú poskytované tretej strane s výnimkou dopravcu, v minimálnom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo). Cezhraničný prenos údajov nebudeme vykonávať.