Vitajte, môžete sa prihlásiť alebo vytvoriť účet.
Sledujte nás

... nenašli ste čo ste hľadali alebo potrebujete poradiť? kontaktujte nás na tel.čisle: 0949 569 151 alebo nám napíšte na autodielyplus@gmail.com ...


Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Spracovaťeľom Vašich osobných údajov je
Ivan Prčina - AutodielyPlus Chočská 1537 / 19 02601 - Dolný Kubín ičo : 47208929 (ďaľej Spracovaťeľ).

Rozsah spracúvania osobných údajov:
- meno
- priezvisko
- adresa
- telefónne číslo
- email
- ip adresa


Spracovaťeľ spracováva osobné údaje pre nasledujúce účely:
- plnenie zmluvy, prípadne iného záväzku a poskytovanie služieb:
- dodržanie právneho záväzku (najmä účtovného, daňového a archivačného, poskytnutie súčinnosti správnym orgánom )
- ip adresa sa zaznamenáva pre odhlenie prípadných útokov a zablokovanie registrovaných uživateľov

Doby uchovávania osobných údajov :
- pri objednávke je to 2 roky (počas trvania záručnej lehoty výrobku)
- účtovné doklady 10 rokov
- zákaznícka podpora (doba nevyhnutná na jej poskytnutie)

Automatizované rozhodovania vrátane profilovania:
Spracovaťeľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepoužíva aizované rozhodovanie a ani profilovanie.

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas:
- máte právo žiadať, ako s Vašimi údajmi nakladáme
- máte právo svoje údaje meniť
- máte právo požiadať o ich vymazanie (cez svoje vytvorené konto alebo písomne alebo požiadať mailom info@autodielyplus.sk alebo telefonicky)
- máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk).
- máte právo na odvolanie súhlasu.

Spracovaťeľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v súlade s nasledujúcimi právnymi predpismi: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR)
Bez poskytnutia osobných údajov , nie je možné uzavrieť zmluvu alebo poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu.
Údaje nebudú poskytované tretej strane s výnimkou dopravcu, v minimálnom rozsahu (meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo). Cezhraničný prenos údajov nebudeme vykonávať.